Privacyverklaring

Bij Wellness Hasselt B&B hechten we belang aan je persoonlijke privacy. Het is voor ons van het grootste belang dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de privacy van het individu. Om die reden stellen wij steeds alles in het werk om te verzekeren dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) en andere toepasselijke wetgeving. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers en alle andere individu’s die geregistreerd kunnen zijn in IT-systemen (zoals reserveringssystemen), website, getrouwheidsprogramma‘s of dergelijke of persoonsgegevens die zijn doorgestuurd door reisagentschappen, andere boekingssites of gelijkaardig.

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Afhankelijk van de situatie verzamelen wij informatie van jou of via andere bronnen.

Van jou

Als je contact met ons hebt in verband met een reservering, als je speciale verzoeken hebt in verband met je bezoek of als je gebruikmaakt van de sociale media die wij aanbieden, dan verzamelen en verwerken wij de informatie die je ons geeft.

Van andere bronnen

Als iemand een reservering voor je maakt, verwerken wij die persoonsgegevens over jou.

Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens van derde waarmee wij zaken doen of die leveranciers zijn van ons.

Daarnaast kunnen wij of een derde partij, voor zover de wet het toestaat, in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van trackinginstrumenten (zoals cookies) om informatie te verzamelen over je. Zie Cookies verder.

In bepaalde omstandigheden verwerken wij persoonsgegevens over je die afkomstig zijn van openbare bronnen.

Welke gegevens verzamelt Wellness Hasselt B&B?

Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Wellness Hasselt B&B te weten komen. We verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s enz. Met deze gegevens kunnen we je niet identificeren.
Wij verzamelen ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot je identiteit herleidbaar zijn. Je IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je provider of je  bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen alleen je persoonsgegevens als je vrijwillig je e-mailadres of andere informatie verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, voor de ontvangst van nadere informatie of bij inschrijving voor een event.De persoonsgegevens die verzameld worden op initiatief van de verstrekker zijn afhankelijk van de reden.

- Nieuwsbrief: enkel je e-mailadres is noodzakelijk, naam is optioneel.
- Contact: je verstrekt de contactgegevens waarop je bereikt wilt worden.
- Gastenboek: enkel je naam (of hoe je vermeld wil worden) is noodzakelijk.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met het doeleinde van de relevante verwerking. Gegevens kunnen langer worden bewaard in geval van klachten of dreigende of lopende geschillen. We verzekeren dat toepasselijke werkwijzen voor de verwijdering van persoonsgegevens worden gevolgd. Gelieve te noteren dat sommige wetten vereisen dat bepaalde types van informatie gedurende een welbepaalde langere periode moeten blijven bewaard.

Doorgifte aan derden 

Bij Wellness Hasselt respecteren we je rechten.

Om je rechten onder de AVG uit te oefenen, moet je je verzoek inclusief een kopie van een document dat je identiteit bewijst, naar de verantwoordelijke sturen (zie de contactgegevens hieronder). We kunnen je verzoek niet verwerken zonder een bewijs van je identiteit.

Uittreksels van bestandssystemen

Je hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Contacteer ons en binnen een maand na het verzoek versturen wij de gegevens per e-mail naar het e-mailadres dat je opgeeft.

H et recht op correctie

Als betrokkene heb je het recht om te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over je als betrokkene corrigeren. Dit betekent ook dat je als betrokkene het recht hebt om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te bezorgen.

Het recht op verwijdering

Je hebt het recht om contact met ons op te nemen en te vragen dat je persoonsgegevens worden verwijderd. In de volgende gevallen moeten de persoonsgegevens worden verwijderd:

- wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld;
- wanneer de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je die toestemming herroept (en er geen wettelijke basis is voor de verwerking);
- wanneer de verwerking plaatsvindt voor direct marketing en je als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens;
- wanneer je als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvindt volgens een belangenafweging en er geen gerechtvaardigde reden is die zwaarder weegt dan je belang;
- wanneer de persoonsgegevens onwettig werden verwerkt;
- wanneer verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- wanneer de persoonsgegevens verband houden met kinderen en werden verzameld samen met het kind waarbij een profiel werd aangemaakt in een sociaal netwerk.

Wij hebben het recht om verwijdering te weigeren in bepaalde gevallen, onder meer om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het recht om verwerking te beperken

In bepaalde gevallen heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens te vragen. Een dergelijke beperking houdt in dat deze gegevens worden gemarkeerd, waardoor de gegevens in de toekomst alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot jou, die je ons zelf hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere controller. Dit recht is van toepassing op geautomatiseerde verwerking waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst met jou.

Het recht om bezwaar te maken

Je hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens als deze verwerking op legitiem belang is gebaseerd. Als je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kun je hier op elk moment bezwaar tegen maken. Je kunt ook bezwaar maken tegen profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Over het algemeen is de uitoefening van deze rechten kosteloos.

Hebben wij je toestemming gevraagd? Dan kun je je toestemming steeds herroepen. 

In bepaalde gevallen vragen wij je toestemming om je bepaalde diensten te verlenen en je persoonlijke gegevens te verwerken. Na je toestemming zullen wij je persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden met betrekking tot dergelijke diensten, producten of dergelijke.

In de volgende gevallen kunnen we onder meer je toestemming vragen:

- marketing activiteiten;
- met betrekking tot de verwerking van kindergegevens (waar we toestemming van een ouder verkrijgen);
- als we speciale categorieën persoonlijke gegevens verwerken (zoals allergieën).

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van je toestemming voordat deze werd ingetrokken. Als je je toestemming wilt intrekken, raadpleeg je dezelfde service, website of soortgelijk waar je hebt ingestemd of neem je contact met ons op via het onderstaande contactgegevens.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een beschermingsniveau te verzekeren dat passend is voor het risico met relevante verwerkingsactiviteit (waaronder redelijke stappen om je persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking). Wij versleutelen gegevensoverdracht op pagina‘s waar je betalingsinformatie doorgeeft. Geen enkele veiligheids- of versleutelingsmethode kan echter garanties bieden voor de bescherming van informatie tegen hackers of menselijke fouten. Wees altijd voorzichtig als je op internet actief bent.

Google analytics

Analytische cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van onze website kunnen analyseren. Die cookies meten gegevens zoals het aantal bezoeken, de pagina‘s die bezocht werden en hoe vaak je de pagina‘s bezocht hebt. Ze geven ons een inzicht in de prestaties van onze website. Hiervoor gebruiken we hoofdzakelijk de third party cookies van Google Analytics. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, informeren we je hierover en vragen we je toestemming.

De informatie die de cookies van Google Analytics over je gebruik van onze website verschaffen, zijn standaardgegevens over je toegang tot het internet (inclusief je IP-adres) en je anoniem geanalyseerd gebruikersgedrag. Die gegevens worden doorgegeven aan Google die ze mogelijk zal bewaren op servers in de Verenigde Staten. Google volgt de principes van het EU-VS-privacyschild (Privacyschild). Voordat de doorgegeven informatie opgeslagen wordt, zal Google die anoniem maken door het laatste achttal van je IP-adres te verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics verklaart dat Google die gegevens gebruikt om je gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de activiteit van de website te genereren.

Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics kun je het privacybeleid van Google raadplegen. Daarnaast kun je het privacybeleid hanteren om te zien hoe Google bepaalde verzamelde gegevens gebruikt als je partnerwebsites of apps gebruikt. Je kunt Google Analytics uitschakelen via de add-on om Google Analytics uit te schakelen.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we cookies om automatisch bepaalde gegevens over je te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je browser, computer of mobiele toestel geïnstalleerd worden. Ze zorgen ervoor dat een website je toestel kan herkennen. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld de taalvoorkeuren, wachtwoorden aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens verzamelen, inhoud aanpassen, enz.

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Je internetbrowser laat je toe om het gebruik van cookies te voorkomen, om een melding te krijgen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of om de cookies later van je harde schijf te verwijderen. Via onderstaande hyperlinks kun je meer informatie krijgen over de manier waarop je het gebruik van cookies kunt uitschakelen op bepaalde browsers en/of de manier waarop je cookies kunt verwijderen.

Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox en hier
Safari

Voor meer algemene informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kun je terecht op: www.allaboutcookies.org

Hyperlinks

Voor je gemak nemen we op onze website hyperlinks op naar websites van derden. Als je deze websites bezoekt, is de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Wellness Hasselt B&B, van toepassing op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar verstrekt.

Varia

Je bent niet verplicht om ons informatie en persoonsgegevens over je te geven. In sommige gevallen zullen wij je echter bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden als wij geen toestemming krijgen om je persoonsgegevens te verwerken.

Klachten

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichtautoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De contactdetails van de gegevensbeschermingsautoriteit zijn:Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Als je vragen of opmerkingen hebt, verzoeken we je eerst contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen het probleem op te lossen.

Identiteit van de gegevensverwerker

Hypoconcult (Wellness Hasselt B&B)
Tulpinstraat 33
3500 Hasselt

Contactpersoon: Ivo Achten – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.